Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej - 24 listopada 2019 r.  


      IMG 20191124 100006Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata zgromadziła członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej oraz licznych gości w sali św. Kazimierza przy bazylice św. Rocha w Białymstoku. Wyjątkowym uczestnikiem uroczystości był Metropolita Białostocki Jego Ekscelencja ks. Abp Tadeusz Wojda. Przybył jak zawsze Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej ks. prałat Tadeusz Żdanuk, Asystenci POAK oraz dzieci i młodzież - laureaci konkursu pt. „Stanisław Moniuszko – poznajmy go bliżej. W 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej” i jury konkursowe z przewodniczącą panią dyrektor Zofią Zachowicz-Michałowską, a także poseł na Sejm RP pan Mieczysław Baszko – członek Akcji Katolickiej. Uroczystość rozpoczęto hymnem Akcji Katolickiej „My chcemy Boga”.

 

Prezes DIAK Teresa Niewińska w swoim wystąpieniu inauguracyjnym podkreśliła, że uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata „to piękny i radosny czas spotkania z Arcypasterzem oraz dziećmi i młodzieżą”. Zaznaczyła, że Akcja Katolicka dziś potrzebuje młodych serc, świeżego spojrzenia, pełnej zapału i optymizmu współpracy z kapłanami, biskupami, a także by Boże wartości były przekazywane młodemu pokoleniu.

Podziękowała wszystkim zgromadzonym za obecność i towarzyszenie w różnych formach aktywności Akcji Katolickiej.

Święto patronalne jest tradycyjnie czasem uroczystego przyjęcia nowych członków. Wspólnota Akcji Katolickiej powiększyła się o cztery nowe osoby: jedna z parafii pw. św. Rocha w Białymstoku, dwie z par. pw. św. Jana Chrzciciela i Szczepana w Choroszczy oraz jedna z par. pw. św. Jadwigi w Białymstoku. JE ksiądz Abp Tadeusz Wojda wręczył im znaczki i legitymacje.

 Przewodnicząca jury Zofia Zachowicz-Michałowska przedstawiła protokół komisji konkursowej, która pracowała w składzie: Bożena Gawryłkiewicz, Ryszard Janiszewski, Alicja Koźniewska, Jolanta Ostrowska, Sylwia Pietrowcew i Joanna Pisarska.

W formie literackiej: nagrodę główną otrzymała Aleksandra Lewicka z kl. Va, SP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie za pracę „Przepis na życie”; nauczycielka: Małgorzata Glińska;

wyróżnienie przyznano Weronice Radłowskiej z kl. VII, SP im. Marszałka Piłsudskiego w Kruszewie za pracę „W Strasznym Dworze…”; nauczycielka: Dorota Łukaszewicz.

Za prace plastyczne w kategorii klas I – III nagrody otrzymali:

  1. Anna Maria Faltyńska z kl. II, SP im. Ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie; nauczycielka: Krystyna Łuczaj;
  2. Gabriel Kuizinas z kl. Ic, SP Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie; nauczycielka: Dorota Lekenta;
  3. Mateusz Mazurek z kl. Ic, SP Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie; nauczycielka: Dorota Lekenta.

W kategorii klas IV – VII nagrody otrzymali:

  1. Małgorzata Ogonowska z kl. VIb, SP Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku; nauczycielka: Agnieszka Nowacka;
  2. Syriusz Żdanuk z kl. I, SP w Kołakach Kościelnych; nauczycielka: Dorota Milewska;
  3. Igor Borawski z kl. VIIb, SP Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie; nauczycielka: Krystyna Laguna.

Po wręczeniu dyplomów i nagród laureatka Aleksandra Lewicka zaprezentowała nagrodzony wiersz. Pani Alicja Koźniewska podzieliła się z uczestnikami uroczystości informacjami o życiu Stanisława Moniuszki, jego powiązaniach z Podlasiem oraz przedstawiła ostatnią modlitwę kompozytora.

JE ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda w swoim słowie wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w trudnych warunkach współczesnego relatywizmu i zobojętnienia na drugiego człowieka świadczą swoim życiem i postawą, że Bóg jest miłością, dobrocią, miłosierdziem. JE zachęcał, by ufnie, wbrew przeciwieństwom, świadczyć swoim życiem i postawą o wierności Bogu, by czerpać ze źródła Eucharystii, być wzorem wartości chrześcijańskich. Szczególną misję w pomnażaniu Królestwa Bożego mają do spełnienia członkowie i przyjaciele AK.

Artystycznym przerywnikiem i uświetnieniem uroczystości był koncert w wykonaniu Macieja Bogumiła Nerkowskiego (śpiew) i Anny Kisielewskiej (akompaniament), na który złożyły się pieśni Stanisława Moniuszki. Maciej Bogumił Nerkowski - solista Opery i Filharmonii Podlaskiej. Współpracuje także z Teatrem Wielkim-Operą Narodową w Warszawie oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu, koncertuje w kraju i za granicą.

 Wyjątkowa atmosfera po koncercie i wspólnotowa agapa pozwoliły na spotkanie, luźne rozmowy i chwilę dla siostry i brata przed konferencją na temat „Wielka tajemnica wiary”, którą wygłosił Ks. Asystent Tadeusz Żdanuk. Zwracał w niej uwagę na ogromną rolę Eucharystii, która jest dziękczynieniem, wzmocnieniem i największym darem w życiu każdego chrześcijanina. Eucharystia jako Uczta – Ofiara – Eschatologiczna Przyszłość – jest sakramentem miłości, chrztu, bierzmowania, miłosierdzia, wspólnoty wiernych. Przypomniał, że papież Franciszek nazwał Eucharystię „Sercem Kościoła”. Ks. Asystent przedstawił program katolicki na rok 2020 skierowany na istotę Eucharystii – Świętej Wieczerzy.

Prezes AK Archidiecezji Białostockiej pani Teresa Niewińska w prezentacji multimedialnej przypomniała najważniejsze zdarzenia i osiągnięcia wspólnoty w mijającym roku, który upływał pod hasłem „W mocy Bożego Ducha".

Najważniejszą częścią święta Chrystusa Króla Wszechświata była uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyły sztandary Akcji Katolickiej, posługę pełnili członkowie Akcji Katolickiej z POAK parafii pw. św. Rocha, POAK parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku oraz POAK z Korycina, i Choroszczy oraz Turośni Kościelnej.